Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 rozpoczęty przez GOPS Kęty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Kętach ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają wsparcia i opieki.

Aby zakwalifikować się do Programu, osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z tymi orzeczeniami zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dzieci do 16. roku życia muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wraz z wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im niezbędnego wsparcia i pomocy adekwatnej do ich potrzeb. Usługa asystenta ma umożliwić osobom niepełnosprawnym jak największą niezależność oraz zaangażowanie w różne wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Istotną informacją jest fakt, że uczestnicy Programu nie ponoszą żadnych opłat za usługi asystenta.

Aby zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w Programie, należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów bezpośrednio do GOPS w Kętach, na adres ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty. Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą na ten sam adres lub drogą elektroniczną na adres poczta@gops.kety.pl.

Proces zakwalifikowania do Programu uwzględnia osobistą sytuację osoby z niepełnosprawnością oraz dostępność usług asystencji osobistej na terenie gminy. Decyzje będą podejmowane zgodnie z założeniami Programu oraz przyznanymi środkami finansowymi. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej inicjatywy i składania wniosków w GOPS w Kętach.

Dodaj komentarz